За нас

Ние вярваме че:

има едно тяло и един Дух… един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички,Който е над всички, чрез всички и във всички.“ Ефес.4:4,6.
Исус Христос е вратата за Божието царство и че Божието царство започва на земята, както е на Небето.

Пастор Светозар Костадинов е роден на 01.01.1968 г. в гр. Пловдив. Ръкоположен за пастор на ОБЦ „Съединение“ на 13.12.2003г.

От 2001г. заедно със своето семейство посещава гр.Съединение всяка сряда и неделя в домашна група. ОБЦ „Съединение“ е регистрирано, като юридическо лице с решение №1 от 21.02.2003 г. по гр.д.1661/2003 г. на СГС религиозна институция „Национален Алианс „Обединени Божии Църкви“ – гр. София. А със заповед №235/11.07.2003 г. от Кмета на Община „Съединение“ е вписана в регистъра за местни поделения на регистрираните вероизповедания в гр. Съединение.

Богослужения: всяка неделя от 18 ч.