Освен твърденията, които сам Исус прави за Себе Си, учениците Му също признават Негова божественост. Те твърдят, че Исус има правото да прощава грехове – нещо, което единствено Бог може да прави, тъй като Бог е Този, Който е засегнат от греха (Деяния 5:31; Колосяни 3:13; ср. Псалм 130:4; Йеремия 31:34). В тясна връзка с това е и твърдението за Исус, че Той ще бъде Този, “Който ще съди живите и мъртвите” (II Тимотей 4:1). Тома се обръща към Исус с думите: “Господ мой и Бог мой!” (Йоан 20:28). Павел нарича Исус “велик Бог и Спасител” (Тит 2:13) и посочва, че преди въплъщението си Исус е съществувал във “формата на Бог” (“в Божия образ”) (Филипяни 2:5-8). Авторът на Евреи казва относно Исус: “Твоят престол, Боже, е до вечни векове” (Евреи 1:8). Йоан заявява, че “В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото [Исус] беше Бог” (Йоан 1:1). Могат да се дадат още много примери от Писанието за божествеността на Христос (вж. Откровение 1:17; 2:8; 22:13; I Коринтяни 10:4; I Петрово 2:6-8; ср. Псалм 18:2; 95:1; I Петрово 5:4; Евреи 13:20), но и само един от тях е достатъчен, за да се покаже, че Христос е смятан за Бог от всичките Си последователи.

На Исус също така се дават титли, които са уникални и се дават единствено на Яхве (официалното име на Бога) в Стария Завет. Старозаветната титла ‘изкупител” (Псалм 130:7; Осия 13:14) се използва за Исус в Новия Завет (Тит 2:13; Откровение 5:9). Исус е наречен Емануел (“Бог с нас” в Матей 1). В Захария 12:10 Йахве казва: “…и те ще погледнат на Мен, когото прободоха”. Но Новият Завет отнася това към разпъването на Исус Христос на кръста (Йоан 19:37; Откровение 1:7). Яхве е този, който е прободен и на Когото гледат, и Исус е този, който е прободен и на Когото гледат, следователно Исус е Йахве. Павел отнася Исая 45:22-23 към Исус във Филипяните 2:10-11. Също така, името на Исус се използва заедно с името на Йахве в молитвите: “Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос” (Галатяни 1:3; Ефесяни 1:2). Това би било богохулство, ако Христос не беше Бог. Името на Исус се появява заедно с името на Яхве в заповедта на Исус да се кръщават повярвалите: “в името (единствено число) на Отца и Сина и Святия Дух” (Матей 28:19; вж. също II Коринтяни 13:14). В Откровение се казва, че цялото създание хвали Христос (Агнето) – следователно, Исус не е част от създанието (5:13).

На Исус се приписват дела, които единствено Бог може да извърши. Исус не само възкресява хора (Йоан 5:21; 11:38-44), прощава грехове (Деяния 5:31; 13:38), но Той и е създал и поддържа цялата вселена (Йоан 1:2; Колосяни 1:16-17)! Това твърдение става още по-силно, като се вземе предвид и факта, че Яхве казва, че е бил сам, когато е създавал творението (Исая 44:24). Освен това Христос притежава атрибути, които единствено Бог притежава: Той е вечен (Йоан 8:58), вездесъщ (Матей 18:20; 28:20), всезнаещ (Матей 16:21), всемогъщ (Йоан 11:38-44).

И сега, едно нещо е да бъдеш Бог или да се опитваш да измамиш някого, че си такъв, а съвсем друго – да го докажеш. Христос представя като доказателство на твърдението Си, че е Бог, много чудеса, като дори възкръсва от мъртвите.

Ето някои от чудесата на Исус: превръща водата във вино (Йоан 2:7), ходи по вода (Мат. 14:25), умножава физически обекти (Йоан 6:11), изцелява слепи (Йоан 9:7), куци (Марко 2:3) и болни (Матей 9:35; Марко 1:40-42), и дори възкресява хора от мъртвите (Йоан 11:43-44; Лука 7:11-15; Марко 5: 35).

Освен това, Самият Христос възкръсва от мъртвите. Другите религии нямат сериозни претенции по отношение на възкресението, което доста отличава Исус от така наречените умиращи и възкръсващи богове в езическата митология, и никое друго твърдение за възкресение не е така убедително потвърдено от други, небиблейски източници. Според Д-р Гари Хабермас има поне дванадесет исторически факта, които дори критичните учени-нехристияни ще признаят:

1. Исус умира, като бива разпънат на кръста.
2. Той е погребан.
3. Смъртта му е причина учениците му да се отчаят и да загубят надежда.
4. Няколко дни по-късно гробът на Исус е намерен (или се твърди, че е намерен) празен.
5. Учениците вярват, че възкръсналият Исус им се явява на няколко пъти.
6. След това учениците са променени – от съмняващи се стават вярващи.
7. Това послание е центърът на онова, което се проповядва в ранната църква.
8. Това послание се проповядва в Ерусалим.
9. В резултат на това проповядване се ражда и нараства Църквата.
10. Денят на възкресението, неделята, замества съботата (шабат) като основен ден на поклонение.
11. Яков, който е скептик, също се обръща, тъй като и той вярва, че е видял възкресения Исус.
12. Павел, който е враг на християнството, се обръща към вярата, тъй като и той смята, че му се е явил възкръсналият Исус.

Дори и да се появят възражения срещу някое от тези конкретни твърдения, само няколко от тях са достатъчни, за да докажат възкресението на Исус Христос и да установят истинността на евангелието: смъртта, погребването, възкресението и явяванията на Исус (I Коринтяни 15:1-5). И макар, че по всяка вероятност съществуват теории, които дават обяснение на един или два от горните факти, единствено възкресението може да ги обясни и да им даде адекватен отговор. Критиците признават, че учениците са твърдели, че са видели възкръсналия Исус. Нито лъжи, нито халюцинации могат да преобразят така хората, както възкресението прави това. Първо, каква би им била изгодата да го правят? Християнството не е било известно и със сигурност не са направили пари, ставайки верни последователи на Исус. Второ, от лъжците обикновено не става добри мъченици. Няма по-добро обяснение от възкресението за готовността на учениците да умрат от ужасна смърт заради вярата си. Да, наистина много хора умират заради лъжи, които те смятат за истина, но никой не умира за нещо, което знае, че не е истина.

В заключение: Христос твърдял, че е Яхве; че е Бог (не просто “един от боговете”, а Истинният Бог), Неговите последователи (евреи, които биха били ужасени от идеята да идолопоклонстват) Му вярвали и се отнасяли към Него като към Бог. Христос доказва твърденията си, че е Бог, посредством чудеса, като едно от тях е и възкресението, което променя света. Никоя друга хипотеза не може да обясни тези факти.