Приветстваме ви в

Божият дом 
Съединение

богослужения – всяка неделя от 16.00 ч.

Защо съм тук на тази земя?

Ако си задаваш този въпрос, както и на много други – може да намериш отговор тук

ХРИСТИЯНСКА ИСТОРИЯ
БИБЛЕЙСКИ ПОТВЪРДЕНА ЛИ Е БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ХРИСТОС?
95 ТЕЗИСА НА ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА В ИСУС ХРИСТОС

За контакти

пастор

Светозар Костадинов

089 996 9027