Изброените по долу принципи на автентичното християнско учение, не са взаимствани от историческите „95 тезиса“ на Мартин Лутер. Авторът си е позволил да състави този непълен сборник от принципи, за да конфронтира традиционното религиозно схващане за вяра, оправдание и спасение. Всеки принцип е подкрепен от Библейски стих и е съответстващ на основните принципи на Протестантската реформация и основна доктрина.

ПРАВЕДНОСТ.

1.Няма нито един човек който може да се нарече праведен. (Римл.3:10 Както е писано: „Няма праведен нито един“)

2.Нашата собствена правда не струва нищо пред Бога. (Ис.64:6 Защото всички станахме като човек нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха; и всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.)

3.Нашите дела не могат да ни направят праведни пред Бога. ( Гал.2:16 ….защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество)

4.Нашият християнски живот или нашата смърт (дори ако тя е мъченическа в името на добра кауза) не ни правят праведни. (Мт.7:22 В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.)

5.Нашата църковна принадлежност или това, че сме родени в християнска нация или семейство не ни прави праведни. (Лк.3:8 Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние и не започвайте да си казвате: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да въздигне деца на Авраам.)

6.Това, че си свещеник или имаш богословско образование не може да те направи праведен пред Бога. (Мт.23:27 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.)

7.Бог нарича праведници онези които вярват в живота, смъртта и възкресението на Божият Син Исус Христос. (Римл.5:1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос)

ГРЯХ

8.Всички съгрешиха. Без изключение. (Рим.5:12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха)

9.Грехът неизбежно води до смърт. (Як.1:15 и тогава, когато страстта зачене, ражда грях; а грехът, като се развие напълно, ражда смърт);(Римл.6:23 Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.)

10.Грях е дори „само“ да не вярваш в Исус. (И-н 16:8-9 И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;за грях, защото не вярват в Мене)

11. Бог мрази греха, не грешника.

продължава……………………….

ТАЗИ СТРАНИЦА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА. МОЛЯ ОПИТАЙТЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ ПО КЪСНО